SIKÇA SORULAN SORULAR

Ekolojik Ürün, Organik Ürün, Biyolojik Ürün, Doğal, Naturel Ürün Arasında Nasıl Bir Fark Vardır?
Organik Ürün ile Ekolojik ve Biyolojik ürün aynı anlama gelir. Tohumdan hasata, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir. Organik tarım yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarım sistemidir. Başlıca amacı toprak-bitki-hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde sağlayabilmektedir. Organik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar araziden rafa kadar ürünün izlediği tüm aşamaların kontrolünü ve sertifikasyonu zorunlu tutmaktadır. Sertifikasyonla, organik ürün tüketerek hem sağlıklı yaşamayı hem de doğayı korumayı hedefleyen tüketicilere bir güvence verilmektedir. Ayrıca organik üretim yapan üreticinin standartlara uygun üretimini belgelendirerek ispatlamasına ve ürününü hak ettiği değerde pazarlamasına imkan sağlamaktadır. Doğal- Naturel ürünün herhangi bir yasal dayanağı ve garantisi yoktur. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez.

Neden Organik Ürün Tüketmeliyiz?
İyi bir gelecek için, öncelikle sağlıklı ve doğru beslenmek gereklidir. Organik ürünler sağlıklı, kalıntı-katkı içermeyen, sertifikalı, güvenilir ve GDO kullanılamadığından tercih edilmelidir. Lezzetli olmalarının yanı sıra ; doğal hayat, hayvan ve çevre dostu olmaları da bu ürünleri ayrıcalıklı kılmaktadır.
Organik üretimde hasat, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm işlemler; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve sertifikasyon Kuruluşu tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir. Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün kim tarafından, nerede, nasıl, üretildiğini sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri ile ürünün sağlıklı olduğu belgelenmektedir.

Organik Tarıma Nasıl Başlanır?
Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca organik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir.
Organik üretim yapacak çiftçinin organik tarım yapacağı arazisi; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden, kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsular ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekmektedir. Organik tarım, üretiminin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde uygulanmaktadır.
Bu nedenle organik tarıma başlamak isteyen çiftçi yukarıda belirtilen çevre şartları uygun ise, aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlayarak Bakanlıkça organik tarım konusunda yetki verilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına başvurur.

Organik Ürün Satın Alırken En Çok Dikkat Etmemiz Gereken Nedir?
Organik ürün logosuna dikkat edilmelidir. Etiket üzerinde yazan bilgilere logosunu gördükten sonra güvenmek gerekir.
5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’nun 8.maaddesinde bu konuya yer verilmiştir..
“Organik ürün ve girdilerin etiket ve logoları yalnızca organik ürünler ve girdiler için kullanılır. Organik ürünlerin ve girdilerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı veya ürünün yapısına, özelliklerine, içeriğine, kalitesine, orijinine ve üretim tekniklerine göre hatalı bir izlenim yaratacak, ürünün sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak biçimde olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez.”
Aynı Kanunun cezalar bölümünde de bu maddeye aykırı hareket edenlere verilecek ceza yer almaktadır.
• Sertifikası Olmadan Organik Ürün Satılabilir mi?
Satılamayacağı 5262 saylı Organik Tarım Kanunu’nun 5.maddesinin ikinci fıkrasında açıkça belirtilmiştir.
“Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmamış ürünler, organik ürün veya organik girdi adı altında satılamaz.”

Organik Olmayan Ürüne, Sertifika Düzenlenebilir mi?
Bu konuya da yine 5262 sayılı Kanun’un 5.Maddesinde yer verilmiştir.
“Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu organik olmayan tarımsal ürün ve girdilere, organik ürün veya organik girdi sertifikası veremez.” Cezai yaptırımı da yine kanunda açıkça belirtilmiştir.

Organik Ürünler Pahalı mı?
Organik ürünlerin sağladıkları yarar düşünülerek kıyaslama yapıldığında, pahalı olmadıkları ortaya çıkar. Organik üretimde tohum, gübre ve zararlılarla mücadele maliyetleri yüksektir. Ot ilacı atılmaması gibi sebeplerle, yabani ot mücadelesi işçilik maliyetini arttırır. Suni gübreler ve sistemik ilaçlar kullanılmadığı için çok ciddi verim kayıpları söz konusudur. Güvencenin bedeli olan kontrol, sertifikasyon ve analizlerinde bedeli maliyetlere eklenmektedir. Ayrıca talep yetersiz olduğu için nakliye, depolama gibi lojistik maliyetler, aracı kurumların araç ve ekip maliyetleri birim ürün başına yansıdığında yüksek olmaktadır.


Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için lütfen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.